ایفا سرام 120×40 ترمو A1

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

120×40

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

خاک سفید

نوع کالا

سرامیک

نوع طرح

سرامیک طرح چوب

لعاب

مات

نوع رنگ

قهوه ای

طیف رنگ

طیف تیره

پیشنهاد مصرف در

مکان های تجاری, نمای خارجی, نمای دیوار راه پله, نمای دیوار سالن