ایفا سرام 120×40 کندلوس

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

120×40

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

پرسلان لعابدار

نوع کالا

سرامیک

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

لعاب

مات

نوع رنگ

قهوه ای, کرم

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

مکان های تجاری, نمای خارجی, نمای دیوار راه پله, نمای دیوار سالن