ایفا سرام بیانکا 60×60

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

60×60

نوع جنس کاشی

دایموند پولیش

نوع رنگ

روشن

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک