میلان 120×60 سالوادور نقره ای

Size : 60*120
Thickness : 12.5
Nano Polished
White Body
ابعاد کاشی و سرامیک

120×60

نوع کالا

سرامیک

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

لعاب

نانو پولیش

نوع رنگ

نقره ای

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

سرامیک کف, سرامیک کف پذیرایی, سرامیک کف رستوران, سرامیک کف سفید رگه دار