ایفا سرام | 81.5×81.5 | هانتر پولیش

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

80×80

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ, ملایم

لعاب

پولیش

نوع رنگ

کرم

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

کف آشپزخانه, کف سالن, مکان های تجاری