ایفا سرام برلین 80×80

ابعاد کاشی و سرامیک

80×80

نوع کالا

سرامیک

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

لعاب

نانو پولیش

نوع رنگ

طلایی, کرم

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

طیف رنگ

طیف تیره

پیشنهاد مصرف در

سرامیک کف, سرامیک کف پذیرایی, سرامیک کف رستوران, سرامیک کف سفید رگه دار