ایفا سرام 60×60 گرین A2

ابعاد کاشی و سرامیک

60×60

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

نوع جنس کاشی

خاک سفید

نوع رنگ

سبز, طوسی

لعاب

مات

طیف رنگ

طیف روشن

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ, قلوه سنگ و سنگ فرش

پیشنهاد مصرف در

سرامیک کف, سرامیک کف بالکن, سرامیک کف بهار خواب, سرامیک کف پشت بام, سرامیک کف حیاط