ایفا سرام | 60×60 | آدریانا نقره ای دایموند پولیش

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

60×60

نوع جنس کاشی

دایموند پولیش

نوع رنگ

نقره ای