ایفا سرام 30×30 MT 127

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

30×30

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

نوع رنگ

طوسی

طیف رنگ

طیف روشن

لعاب

مات

پیشنهاد مصرف در

کف آشپزخانه, کف سالن, کف سرویس