ایفا سرام 120×40 شروین

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

120×40

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

ترانس

نوع کالا

سرامیک

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

لعاب

مات

نوع رنگ

سفید

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

مکان های تجاری, نمای خارجی, نمای دیوار راه پله, نمای دیوار سالن