ایفا سرام 120×35 استپ A6

ابعاد کاشی و سرامیک

120×35

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

خاک معمولی

نوع کالا

پله و زیر پله, سرامیک

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

لعاب

براق

نوع رنگ

طوسی

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

سرامیک راه پله