ایفا سرام 120×35 استپ A5

ابعاد کاشی و سرامیک

120×35

قیمت بر اساس

عدد

نوع جنس کاشی

خاک معمولی

نوع کالا

پله و زیر پله, سرامیک

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

لعاب

براق

نوع رنگ

کرم

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

سرامیک راه پله