ایفا سرام 120×35 استپ گریفین

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

120×35

نوع جنس کاشی

خاک معمولی

قیمت بر اساس

عدد

نوع کالا

سرامیک

لعاب

براق

نوع طرح

سرامیک طرح چوب

نوع رنگ

قهوه ای

طیف رنگ

طیف روشن, ملایم

پیشنهاد مصرف در

سرامیک راه پله