ایفا سرام | 120×20 | طوسی تیره

ابعاد کاشی و سرامیک

120×20

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

خاک سفید

نوع کالا

سرامیک

لعاب

مات

نوع طرح

سرامیک طرح چوب

نوع رنگ

طوسی

طیف رنگ

طیف تیره

پیشنهاد مصرف در

کف آشپزخانه, کف سالن, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن