کاشی فیروزه | 120×60 | کاپتین

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

120×60

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

مات

نوع کالا

سرامیک

طیف رنگ

روشن

نوع رنگ

قهوه ای