ایفا سرام 82×30.5 لستر

ابعاد کاشی و سرامیک

80×30

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

لعاب

مات

نوع طرح

سرامیک پازلی, سرامیک طرح سنگ

نوع رنگ

طوسی

طیف رنگ

طیف تیره, طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

بین کابینت, دیوار سرویس, راهرو, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار راه پله, نمای دیوار سالن