ایفا سرام | 81×30.5 | دکور کوپر کرم

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

80×30

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

لعاب

براق

نوع رنگ

کرم

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

دیوار سرویس, راهرو, کف سالن, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار راه پله, نمای دیوار سالن