ایفا سرام | 81×30.5 | تک گل آلتین

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

80×30

نوع جنس کاشی

خاک معمولی

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

نوع طرح

کاشی شطرنجی, لوکس, میکس

لعاب

براق

نوع رنگ

نقره ای

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

بین کابینت, دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن