ایفا سرام 80×80 کلکته طلایی

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

80×80

نوع کالا

سرامیک

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

لعاب

نانو پولیش

نوع رنگ

سفید, طلایی

نوع طرح

کلکته

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

سرامیک کف, سرامیک کف پذیرایی, سرامیک کف رستوران, سرامیک کف سفید رگه دار