ایفا سرام 62×53.5 بیوت

ابعاد کاشی و سرامیک

55×55, چند ضلعی

نوع جنس کاشی

خاک معمولی

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

لعاب

مات

نوع طرح

سرامیک پازلی, شش گوش, طرح گل

نوع رنگ

کرم

طیف رنگ

ملایم

پیشنهاد مصرف در

سرامیک کف پارکینگ و حیاط