ایفا سرام 60×60 پیترا A3

ابعاد کاشی و سرامیک

60×60 پارکینگی

نوع جنس کاشی

پرسلان لعابدار

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

لعاب

شوگر افکت

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

نوع رنگ

قهوه ای

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

سرامیک کف, سرامیک کف پارکینگ و حیاط, سرامیک کف حیاط