ایفا سرام | 60×4.1 | فیتیله F 46

نوع رنگ

طلایی, نقره ای

ابعاد کاشی و سرامیک

60×4