ایفا سرام 50×50 لاریکس

ابعاد کاشی و سرامیک

50×50

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

لعاب

مات

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ, قلوه سنگ و سنگ فرش

نوع رنگ

قهوه ای

طیف رنگ

طیف تیره, ملایم

پیشنهاد مصرف در

سرامیک کف پارکینگ و حیاط