ایفا سرام 40×40 کالین A2

ابعاد کاشی و سرامیک

40×40

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

لعاب

مات

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ, قلوه سنگ و سنگ فرش

نوع رنگ

قهوه ای, کرم

طیف رنگ

طیف روشن, ملایم

پیشنهاد مصرف در

سرامیک کف پارکینگ و حیاط