ایفا سرام 40×40 سابرینا A3

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

40×40

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

خاک معمولی

نوع کالا

سرامیک

لعاب

مات

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ, قلوه سنگ و سنگ فرش, لوزی

نوع رنگ

قهوه ای

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

سرامیک کف پارکینگ و حیاط