ایفا سرام | 80×4.1 | فیتیله کوپر

ابعاد کاشی و سرامیک

80×4.1

نوع رنگ

طلایی, نقره ای