ایفا سرام | 80×4.1 | فیتیله مهراد

نوع رنگ

زیتونی, طوسی

ابعاد کاشی و سرامیک

80×4.1