ایفا سرام 30×30 نارگل طلایی

ابعاد کاشی و سرامیک

30×30

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

لعاب

نیمه براق

نوع طرح

کاشی شطرنجی

نوع رنگ

طلایی

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

بین کابینت, دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن