ایفا سرام 30×30 برایان

ابعاد کاشی و سرامیک

30×30

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

لعاب

مات

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ, کلکته

نوع رنگ

سفید, طوسی

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

کف آشپزخانه, کف سالن, کف سرویس