ایفا سرام | 30×30 | الینا

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

30×30

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

خاک سفید

نوع کالا

سرامیک

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

لعاب

مات

طیف رنگ

طیف تیره

پیشنهاد مصرف در

کف آشپزخانه, کف سرویس