ایفا سرام | 120×60 | آلبرتو پولیش

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

120×60

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

خاک سفید

نوع کالا

سرامیک

لعاب

پولیش, نانو پولیش

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ, گلدن بلک

طیف رنگ

طیف تیره

پیشنهاد مصرف در

راهرو, کف آشپزخانه, کف سالن, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار راه پله, نمای دیوار سالن