ایفا سرام 120×35 استپ A2

ابعاد کاشی و سرامیک

120×35

نوع جنس کاشی

خاک معمولی

قیمت بر اساس

عدد

نوع کالا

پله و زیر پله, سرامیک

لعاب

براق

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

نوع رنگ

کرم

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

سرامیک راه پله