ایفا سرام | 100×19.5 | هارپر روشن

ابعاد کاشی و سرامیک

100×20

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

خاک سفید

نوع کالا

سرامیک

لعاب

مات

نوع طرح

سرامیک طرح چوب

نوع رنگ

قهوه ای

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

راهرو, کف آشپزخانه, کف سالن, نمای خارجی, نمای دیوار راه پله, نمای دیوار سالن