ایفا سرام 100×100 توکیو

سنجش
ابعاد کاشی و سرامیک

100×100

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع جنس کاشی

پرسلان لعابدار

نوع کالا

سرامیک

لعاب

مات

نوع طرح

سرامیک طرح بتن, متال

نوع رنگ

طوسی

طیف رنگ

طیف روشن, ملایم

پیشنهاد مصرف در

کف آشپزخانه, کف سالن, نمای خارجی, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن