ایفاسرام 120×60 کارن

ابعاد کاشی و سرامیک

120×60

نوع جنس کاشی

خاک سفید

قیمت بر اساس

مترمربع

نوع کالا

سرامیک

لعاب

پولیش

نوع طرح

سرامیک طرح سنگ

نوع رنگ

سفید

طیف رنگ

طیف روشن

پیشنهاد مصرف در

بین کابینت, دیوار سرویس, راهرو, سرامیک راه پله, مکان های تجاری, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار راه پله, نمای دیوار سالن